Hanayaka Nari, Waga Ichizoku: Kinetograph Episode 1